Zajišťujeme:
 • Svoz odpadů
 • Likvidace nebezpečných odpadů
 • Likvidace většiny ostatních odpadů
 • Regenerace ředidel, čističů za 50-70% ceny nových
  (aceton, perchlor, trichlor…)
 • Regenerace a likvidace nitroředidel a syntetických ředidel
 • Likvidace tonerů
 • Skartace dokumentů
 • Likvidace použitých olejů a olejových filtrů - příznivé ceny
 • Ekologická likvidace barev, ředidel, čističů - příznivé ceny
 • Sběr provozních kapalin z automobilů
 • Svoz brusných a řezných kapalin


Likvidace nebezpečného odpadu


Naší hlavní činností je svoz a likvidace nebezpečného odpadu, a to cestou co nejšetrnější k životnímu prostředí. Mnohdy se jedná i o hodně nebezpečný odpad, nelze s ním jen tak zlehka nakládat. Nebezpečný odpad musí být likvidován podle určitých pravidel a norem. Naše firma získala souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje na likvidace nebezpečného odpadu, bez kterého bychom nemohli s odpady nijak nakládat. Svoz a likvidace nebezpečného odpadu s výjimkou radioaktivních a výbušných odpadů provádíme na celé Moravě a části Čech. A samozřejmě na území města Brna, kde sídlíme.
 
Mezi naše klienty patří malé i velké firmy, drobní živnostníci, ale i soukromé osoby,  jednoduše kdokoliv, kdo potřebuje nebezpečný odpad likvidovat.
 
Odpady dělíme do několika skupin a to podle jejich původu. Odpad stavební, odpad z těžby, průmyslový odpad nebo komunální odpady. S mnoha odpady lze i nadále nakládat a znovu je využít. Některé odpady jsou vhodné k materiálovému využití, recyklaci, kompostování, přímému nakládání nebo k výrobě paliv. My váš nebezpečný odpad odvezeme, a poté jej recykluejem, regenerujeme, nebo ekologicky likvidujeme.
 
Naše společnost provádí mimo jiné regenerace - recyklace použitých ředidel a rozpouštědel (acetonu, benzinu, perchloru, trichloru) a jiných nebezpečných látek. Regenerace - recyklace ředidel a čističů provádíme na vlastních technologiích a vracíme je zpět do výroby, takže výrazně šetříme Vaše finanční prostředky. Regenerace - recyklace ředidel a rozpouštědel je šetrná k životnímu prostředí. Tato regenerace je založena na technologickém principu destilace chemických látek. Regeneraci provádíme na vakuové destilační koloně nebo v atmosférickém regeneračním zařízení. Celý postup je fyzikální proces, takže chemická kvalita regenerátu není nijak ovlivněna a je velmi dobrá. Při regeneraci rozpouštědel a ředidel destilujeme znečištěnou látku a získáme přitom čistý regenerát. Ten má po skončení celého procesu regenerace velmi podobné vlastnosti jako nové rozpouštědlo.
Provádíme také likvidace eternitu a azbestu.
 
Zabýváme se také likvidací použitého oleje a olejových filtrů. Olejových filtrů je mnoho druhů, mohou být z osobních i nákladních automobilů, nebo z různých strojních zařízení. My veškeré druhy těchto filtrů zpracujeme na speciálním přístroji. Toto separační zařízení 100% recykluje všechny olejové filtry. Zařízení  oddělí kovové součásti, papírovou vložku, odstředí oleje a jednotlivé produkty recykluje. Řídící jednotka linky zabezpečuje a kontroluje všechny postupy a technologické operace. Olejové filtry se shromažďují do odkapávací nádoby. V ní dochází k oddělení kapalin – olejů a pevného dílu filtru. Olej se shromažďuje v ocelové vaně, odkud je čerpadlem odebírán.
 
Na svoz kapalných nebezpečných látek používáme speciální dopravní prostředky. Vlastníme kontejnerovou soupravu pro odvoz až tří vanových kontejnerů a skříňová nákladní vozidla DAF a MAN s hydraulickou plošinou. Skříňová vozidla mají speciální vybavení – kontejnery, do kterých lze nebezpečný odpad vložit a odvézt jej. Skříňová vozidla  jsou vybavena také mobilním čerpadlem na svoz použitých ředidel a čističů.
 
V rámci svozu odpadů se zabýváme i sběrem a ekologickou likvidací baterií a akumulátorů. Sbíráme všechny druhy akumulátorů: olověné , NiCd (Nikl-kadmiové), NiMh (nikl-metalhydridové ), alkalické články atd.
Pomůžeme vám likvidovat nebo regenerovat to, co již nepotřebujete, především nebezpečný odpad, ředidla, rozpouštědla a další čističe, použité oleje a olejové filtry, zářivky, autobaterie apod., neváhejte proto kontaktovat  naši firmu a odborníky, kteří vám s odpadem rádi pomohou. Vužít k tomu můžeze i našeho kontaktního formuláře.

eMonitor