Zajišťujeme:
 • Svoz odpadů
 • Likvidace nebezpečných odpadů
 • Likvidace většiny ostatních odpadů
 • Regenerace ředidel, čističů za 50-70% ceny nových
  (aceton, perchlor, trichlor…)
 • Regenerace a likvidace nitroředidel a syntetických ředidel
 • Likvidace tonerů
 • Skartace dokumentů
 • Likvidace použitých olejů a olejových filtrů - příznivé ceny
 • Ekologická likvidace barev, ředidel, čističů - příznivé ceny
 • Sběr provozních kapalin z automobilů
 • Svoz brusných a řezných kapalin


Likvidace azbestu


Azbest je materiál, který se pro své výborné vlastnosti (je nehořlavý i levný) velmi rozšířil jako izolační přísada ve stavebních materiálech. Později ale bylo zjištěno, že jeho vlákna mohou bohužel způsobit rakovinu plic...
Azbest je obsažen v nejrůznějších stavebních materiálech označovaných jako osinek,  osinkocement, azbestocement, eternit, dupronit a ezalit (požárně odolné desky) používaných od potrubí přes izolační desky až po střešní krytiny (eternit). Azbest je také v opláštění rozvodů vzduchotechniky, nebo jako protipožární podložky pod elektrorozvody. Azbest mohou obsahovat i izolační nástřiky
Nepříjemné je pokud při rekonstrukci domu zjistíte přítomnost materiálů s obsahem azbestu. A pozor! Čím déle se s nebezpečným materiálem zachází, tím víc azbestu se uvolní. Vyčištění domu od azbestových vláken je velmi nákladné, a musíte si pozvat specializovanou firmu.
 
Jak zjistíte přítomnost azbestu?
Stačí když pošlete vzorek podezřelého materiálu do odborné laboratoře, kde necháte udělat rozbor. Seznam akreditovaných laboratoří najdete u Českého institutu pro akreditaci.
 
Likvidace azbestu - eternitu
Azbest nelze z prostoru dostat luxováním, protože vysavač vlákna azbestu nezachytí, jen je opětovně rozvíří v prostoru. Při likvidaci materiálů s obsahem azbestu – eternitu, osinkocementu atd. by pracovníci měli mít ochranné pracovní obleky, a také dýchací filtry. Krytinu před manipulací nastříkejte enkapsulačním přípravkem - ten zapouzdří vlákna azbestu. Rozebraný materiál nelámejte a hned zavřete do neprodyšných pytlů.  Stavební odpad  musí být převážen tak, aby nedošlo k úniku azbestu při převozu.
Výše uváděné materiály jako eternit, osinkocement, azbestocement, dupronit a ezalit není možné likvidovat běžným způsobem. Je potřeba je převážet ve speciálním režimu pro nebezpečné odpady a likvidovat pouze u vybraných firem. Běžná sběrná místa často nemají oprávnění s odpadem s obsahem azbestu – eternitu nakládat.
 
Pro bližší info nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

eMonitor