Zajišťujeme:
 • Svoz odpadů
 • Likvidace nebezpečných odpadů
 • Likvidace většiny ostatních odpadů
 • Regenerace ředidel, čističů za 50-70% ceny nových
  (aceton, perchlor, trichlor…)
 • Regenerace a likvidace nitroředidel a syntetických ředidel
 • Likvidace tonerů
 • Skartace dokumentů
 • Likvidace použitých olejů a olejových filtrů - příznivé ceny
 • Ekologická likvidace barev, ředidel, čističů - příznivé ceny
 • Sběr provozních kapalin z automobilů
 • Svoz brusných a řezných kapalin


Ekologická likvidace olejových filtrů


Naše firma se zabývá také sběrem a zpracováním upotřebených olejů a nebezpečných odpadů jako jsou např. olejové filtry. Olejových filtrů je mnoho druhů, mohou být z osobních i nákladních automobilů, nebo z různých strojních zařízení. My veškeré druhy těchto filtrů pracujeme na speciálních přístrojích. Toto separační zařízení 100% recykluje všechny olejové filtry. Zařízení  oddělí kovové součásti, papírovou vložku, odstředí oleje a jednotlivé produkty recykluje. Řídící jednotka linky zabezpečuje a kontroluje všechny postupy a technologické operace. Olejové filtry se shromažďují do odkapávací nádoby. V ní dochází k oddělení kapalin – olejů a pevného dílu filtru. Olej se shromažďuje v ocelové vaně, odkud je čerpadlem odebírán.
 
Automobilovou cisternou je pak odvezen k novému využití. Některé olejové filtry mohou být tvořené kovovými částmi. Vyseparovaný kovový odpad z olejových filtrů se dále využívá v železárnách a hutích, papírová vložka je následně zpracována na drtící lince na alternativní palivo. Každá činnost se zpracováním filtrů je dobře promyšlená a technicky dokončená. S naší pomocí tyto nebezpečné odpady ekologicky zpracujeme, zlikvidujeme. Pokud Vás zajímají aktuální ceny, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře a my se s Vámi spojíme.

eMonitor